Instytut Jana Karskiego - poznaj nasz program

Instytut Jana Karskiego

gotowe stajnie dla koni
Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego ma 3 podstawowe cele:

 1. Prawa człowieka
  Jednym z praw podstawowych jest samostanowienie. Stwierdza, że wszyscy ludzie mają prawo do kontrolowania własnego życia, określania swojej tożsamości i realizowania swoich aspiracji.
  Prawa człowieka można podzielić na dwie kategorie: obywatelskie i polityczne. Prawa obywatelskie obejmują prawa gospodarcze, społeczne, kulturalne i religijne. Prawa polityczne obejmują wolności, takie jak wolność słowa i wybór przedstawicieli rządu.
 2. Wolne media
  Wolne media to, które nie podlegają cenzurze.
  Wolność słowa jest podstawową zasadą demokracji.
  Pozwala obywatelom wyrażać swoje zdanie i publikować lub wypowiadać swoje poglądy bez obawy przed prześladowaniami ze strony rządu.
 3. Tolerancja
  Jednym z największych problemów współczesnego społeczeństwa jest nietolerancja. Świat staje się coraz bardziej podzielony między różne kultury, religie, wierzenia i style życia. Powoduje to napięcia między grupami ludzi i utrudnia im dogadywanie się ze sobą. Ludzie szybko oceniają innych, nie rozumiejąc ich punktu widzenia ani tego, co próbują przekazać. Kiedy tak się dzieje, tolerancja staje się problemem w społeczeństwie, ponieważ ludzie czują, że nie mają już miejsca na swoje poglądy lub przekonania - co ostatecznie prowadzi do braku akceptacji wobec tych grup.