>

Wpływ wykluczenia na społeczeństwo może być druzgocący i udowodniono, że prawdopodobieństwo tego, że jednostka cierpi z tego powodu, jest wyższe w krajach o wysokim poziomie ubóstwa. Zajmując się tymi problemami, jesteśmy w stanie pomóc osobom, które są zagrożone wykluczeniem społecznym lub zostały wykluczone społecznie. Aby rozpocząć, musimy wiedzieć, co powoduje problem i co można zrobić, aby go rozwiązać.

Przyczyny wykluczenia społecznego

Wykluczenie społeczne to akt wykluczenia lub wykluczenia z grupy. Wgląd w przyczyny wykluczenia społecznego można znaleźć zarówno w socjologii, jak i psychologii. Jedną z przetestowanych teorii jest to, że wykluczenie społeczne może być spowodowane nie przynależnością do społeczeństwa. To prawda, ponieważ przynależność do społeczeństwa sprawia, że czujemy się bezpieczniej, kochani i akceptowani.

Współczesne formy wykluczenia społecznego

Wykluczenie społeczne to zjawisko, które może mieć ogromny wpływ na nasze życie osobiste. Nie chodzi tylko o wykluczenie z kręgów społecznych, ale także o dyskryminację i uprzedzenia. W dzisiejszym społeczeństwie nieustannie otaczają nas ludzie, którzy różnią się od nas pod względem rasy, płci, wieku i nie tylko. Może to być dość przytłaczające dla niektórych osób, które mogą czuć, że nie należą do obecnego społeczeństwa.

Termin różnorodność społeczna odnosi się do liczby osób o różnym pochodzeniu i różnej tożsamości żyjących w jednym miejscu lub jednym kraju. Stwierdzono, że posiadanie zróżnicowanej społeczności jest korzystne dla wszystkich, ponieważ promuje zrozumienie i empatię wśród różnych grup ludzi, co prowadzi do większej harmonii w społeczeństwie.

Wpływ mediów społecznościowych na mikroagresje i ich negatywny wpływ na społeczeństwo

Mikroagresje to codzienne obelgi, upokorzenia i upokorzenia, które wysyłają wiadomość do docelowej osoby lub grupy, że nie są tak dobre jak inne osoby. Na przykład, jeśli biała osoba nazywa kogoś „czarnym”, jest to mikroagresja. Mikroagresje stały się bardziej powszechne w społeczeństwie wraz z rozwojem mediów społecznościowych. Badania pokazują, że mikroagresje mogą prowadzić do uczucia złości, smutku i niepokoju w docelowych grupach.

Niektóre badania pokazują, że mikroagresje mogą prowadzić do uczucia złości, smutku i niepokoju w docelowych grupach. W rzeczywistości niektóre badania pokazują, że media społecznościowe spowodowały wzrost tego rodzaju obelg.

Konsekwencje wykluczenia społecznego

Wykluczenie społeczne to zjawisko, które może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji. Może prowadzić do stresu psychicznego, depresji, lęku i samookaleczenia. Może również skutkować niską samooceną i wycofaniem społecznym. Konsekwencje wykluczenia społecznego są zróżnicowane i różnią się w zależności od cech jednostki, takich jak wiek, tożsamość płciowa, rasa/pochodzenie etniczne lub status społeczno-ekonomiczny.

Wykluczenie społeczne można również postrzegać jako proces, który prowadzi do utraty szans na przyszły sukces. Może powodować niepokój, depresję i poczucie samotności. Niektórzy ludzie znajdują ukojenie w religii lub duchowości, podczas gdy inni mogą sięgać po narkotyki lub alkohol. Kluczem jest zrozumienie reakcji jednostki i zapewnienie odpowiedniego wsparcia.

Rodzaje wykluczenia społecznego

Wykluczenie społeczne jest bardzo powszechnym zjawiskiem w dzisiejszym społeczeństwie. Może się to zdarzyć na wiele sposobów. Niektóre osoby mogą zostać wykluczone ze względu na rasę, płeć lub orientację seksualną. Inni mogą być wykluczeni, ponieważ są chorzy lub niepełnosprawni, a niektórzy mogą po prostu czuć, że nie należą do społeczeństwa.

Słowo „wykluczenie społeczne” odnosi się do społecznej marginalizacji ludzi. Można go skategoryzować na wiele różnych sposobów, w tym między innymi:

  • Fizyczne: Ten rodzaj wykluczenia społecznego ma miejsce, gdy ktoś jest niepełnosprawny, co uniemożliwia mu uczestnictwo w zajęciach z innymi ludźmi (np. uprawianie sportu).
  • Psychiczne: Ten rodzaj wykluczenia społecznego ma miejsce, gdy ktoś cierpi na chorobę, która uniemożliwia mu uczestnictwo w zajęciach z innymi ludźmi (np. chodzenie do szkoły).
  • Socjalne: Jest jednym z najpoważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych problemów społecznych. Dzieje się to na wiele różnych sposobów. Na przykład dana osoba może zostać wykluczona z określonej grupy lub społeczności lub może zostać wykluczona z sieci społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter.

Jak zapobiegać wykluczeniu społecznemu?

Pierwszym krokiem w ograniczaniu wykluczenia społecznego jest zidentyfikowanie problemu. Następnie ważne jest zrozumienie przyczyn wykluczenia społecznego. Obejmuje to zrozumienie powodów, dla których ludzie czują się wykluczeni ze społeczeństwa, a także barier, które uniemożliwiają im uczestnictwo w społeczeństwie.

Aby przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, ważne jest, abyśmy zrozumieli, w jaki sposób sprawiamy, że inni czują się wykluczeni, abyśmy mogli podjąć kroki w kierunku zmniejszenia ich poczucia wykluczenia ze społeczeństwa.

wykluczenie spoleczne
Dodany przez @admin · 04-02-22

Ostatnie komentarze