O nas

Instytut Wzajemnego Szacunku im. Tomasza Makarskiego to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz promowania tolerancji, dialogu i szacunku w społeczeństwie. Nasze cele to walka z dyskryminacją i nierównościami społecznymi oraz budowanie pozytywnych relacji międzykulturowych.

Jesteśmy organizacją non-profit, finansowaną ze źródeł publicznych i prywatnych. Działamy na terenie całego kraju, organizując szkolenia, seminaria, spotkania i dyskusje, a także prowadząc różne projekty i inicjatywy. Nasza praca opiera się na wartościach takich jak szacunek, tolerancja i dialog, a nasze cele są związane z budowaniem lepszego, bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

O Instytucie Wzajemnego Szacunku

Członkowie zarządu i zespół

Nasz zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy są zaangażowani w pracę na rzecz instytutu i jego celów. W skład zarządu wchodzą:

  • Tomasz Makarski - Prezes Zarządu
  • Maria Nowak - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
  • Adam Wiśniewski - Wiceprezes Zarządu ds. marketingu

Nasz zespół składa się również z licznych ekspertów i specjalistów, którzy wspierają naszą działalność w różnych obszarach.

Realizowane projekty

Instytut Wzajemnego Szacunku im. Tomasza Makarskiego realizuje wiele różnorodnych projektów i inicjatyw, które mają na celu promowanie tolerancji, dialogu i szacunku w społeczeństwie. Poniżej przedstawiamy kilka naszych najważniejszych projektów: