>

Fundacja Instytut Jana Karskiego promuje kulturę pamięci, demokrację i prawa człowieka w Europie. Został założony przez dyplomatę, historyka i działacza na rzecz pokoju Jana Karskiego w 1994 roku.

Misja Instytutu Jana Karskiego

Jedną z misji Fundacji jest edukowanie ludzi o znaczeniu dialogu i tolerancji.

Zasady:

  • Zachęcaj i promuj szacunek, zrozumienie i wzajemną empatię wśród uczestników dialogu.
  • Promuj możliwości dialogu za pomocą różnych środków, w tym programów edukacyjnych i forów publicznych.
  • Zapewnij bezpieczną przystań, w której uczestnicy dialogu będą mogli szczerze, otwarcie i pewnie mówić o swoich przemyśleniach i uczuciach dotyczących drażliwych kwestii.
  • Stwórz kulturę, która sprzyja wzajemnemu zrozumieniu, akceptacji i współistnieniu wśród ludzi z różnych środowisk.
INSTYTUT Jana Karskiego

Jaki jest cel Instytutu Jana Karskiego?

Instytut Jana Karskiego to organizacja zajmująca się edukacją ludzi na temat niebezpieczeństw tyranii oraz promowaniem wartości demokratycznych na całym świecie. Robią to poprzez sponsorowanie programów promujących tolerancję, zrozumienie i współpracę między ludźmi z różnych środowisk.

Jak działa Instytutu Jana Karskiego?

Fundacja Instytut Jana Karskiego została powołana dla upamiętnienia polskiego bojownika i dyplomaty z czasów II wojny światowej, Jana Karskiego. Instytut jest organizacją naukowo-edukacyjną, która publikuje wyniki swojej pracy w wielu językach.

Jak zbudować fundament dialogu i tolerancji w swojej organizacji?

Dialog i tolerancja są kluczowe dla firmy, która chce być postrzegana jako pionierska siła w branży. Jest to proces, który należy wykonać od środka, uświadamiając pracownikom problemy i ucząc ich, jak sobie z nimi radzić.

Aby dialog i tolerancja odniosły sukces, trzeba zacząć od otwartej kultury, która zaczyna się na szczycie organizacji. W ten sposób możesz upewnić się, że nie ma osądów ani uprzedzeń wobec jakiejkolwiek grupy lub statusu społecznego.

Ostatnim krokiem jest stworzenie konstruktywnego środowiska pracy, w którym ludzie czują się bezpiecznie, omawiając swoje obawy, a jednocześnie będąc w stanie pracować razem w trudnych sytuacjach, zachowując pozytywną kulturę.