Instytucja naukowa to organizacja prowadząca badania naukowe i kształcąca w określonej dziedzinie. Instytucje naukowe są często finansowane przez rząd lub inne organizacje. Świadczą usługi dla firm publicznych, prywatnych i instytucji akademickich. Istnieje wiele różnych rodzajów instytucji naukowych, w tym uniwersytety, instytuty badawcze, organizacje non-profit i agencje rządowe.

Misję danej instytucji naukowej określa zazwyczaj statut lub statut.Polski bojownik i dyplomata Jan Karski został wysłany do warszawskiego getta w 1942 roku. Był naocznym świadkiem okrucieństw Holokaustu, ale nie pozwolono mu ujawnić swoich odkryć nikomu spoza społeczności żydowskiej.

W rezultacie próbował podzielić się swoją historią z prezydentem Franklinem D. Rooseveltem i brytyjskim premierem Winstonem Churchillem podczas osobistych wizyt w 1944 roku. Jednak obaj mężczyźni odmówili mu wiary, ponieważ sądzili, że Karski przesadza w swoich ustaleniach.

Lekcja z tego jest taka, że ważne jest, aby całe społeczeństwo pamiętało o tym, co wydarzyło się podczas II wojny światowej i innych ludobójstwach, abyśmy nie powtórzyli tych błędów.

W jaki sposób Instytut Jana Karskiego wspiera edukację historyczną?

Instytut Jana Karskiego to organizacja non-profit, która dostarcza podstawowe badania edukatorom i dziennikarzom. Oferują bezpłatne zasoby edukacyjne na temat edukacji o Holokauście, a także wystawy cyfrowe, takie jak Anne Frank House Interactive Experience.

Czy Instytut Jana Karskiego spełnia swoje zadania?

Wypełniając swoje zadania Instytut Jana Karskiego wydał ponad 100 książek i innych publikacji, zebrał dokumenty i świadectwa, zorganizował wystawy, wykłady i konferencje.

Czy Instytut Jana Karskiego to przyszłość polskiej nauki?

Misją Instytutu jest promowanie dialogu i tolerancji zarówno w kraju, jak i za granicą, aby przyczynić się do powodzenia procesu rozszerzenia Polski. Instytut kładzie również silny nacisk na nauczanie i badania. Instytut Jana Karskiego uważa, że talent powinien być powszechnie dostępny dla każdego i jest zaangażowany w edukowanie społeczeństwa o sukcesach Polski. Instytut stwarza również młodym ludziom, studentom i dyplomatom możliwość poznania Polski podczas pobytu za granicą. Instytut oferuje szereg usług, w tym seminaria i warsztaty na tematy takie jak tolerancja i dialog, Holokaust i historia Polski. Ich celem jest przyczynienie się do przyszłości polskiej nauki.

Możesz wesprzeć Instytut oferując darowiznę.

Przyszlosc Instytutu Jana Karskiego
Dodany przez @admin · 13-04-22

Ostatnie komentarze