W dzisiejszym, coraz bardziej zróżnicowanym i połączonym świecie, ważniejsze niż kiedykolwiek jest zrozumienie i przyjęcie znaczenia tolerancji i akceptacji. Tolerancja i akceptacja to dwa różne pojęcia, ale każde z nich ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo, nasze relacje i nasze życie. Tolerancja to gotowość do zaakceptowania przekonań, praktyk i zachowań innych osób, które mogą być inne niż nasze własne. Jest to uznanie, że chociaż mogą istnieć między nami różnice, możemy nadal żyć razem w harmonii. Z drugiej strony, akceptacja wykracza poza zwykłe tolerowanie różnic innych osób i obejmuje aktywne ich przyjęcie i celebrowanie. Zrozumienie różnicy między tymi dwoma pojęciami jest niezbędne do budowania bardziej integracyjnego i sprawiedliwego społeczeństwa. W tym artykule zbadamy różnicę między tolerancją a akceptacją oraz to, jak każda z nich przyczynia się do tworzenia bardziej pokojowego, sprawiedliwego i sprawiedliwego świata.

Definicje tolerancji i akceptacji

Oxford English Dictionary definiuje tolerancję jako stan bycia tolerancyjnym; zdolność do zrozumienia i znoszenia różnic. Podobnie Merriam-Webster Dictionary definiuje tolerancję jako zdolność do tolerowania czegoś; gotowość do zaakceptowania czegoś jako faktu pomimo swoich uczuć wobec tego. Słownik definiuje również akceptację jako akt przyjęcia czegoś; gotowość do przyjęcia czegoś za prawdziwe lub rzeczywiste.

Chociaż te definicje są pomocne w zrozumieniu tolerancji i akceptacji, pozostawiają nas z kilkoma kluczowymi pytaniami. Dlaczego w ogóle musimy coś tolerować, skoro po prostu to akceptujemy? Co jeśli coś nam się nie podoba, ale jest prawdziwe i rzeczywiste? Co jeśli nie tolerujemy, ale akceptujemy? Aby zrozumieć i zastosować różnice między tolerancją a akceptacją, musimy przyjrzeć się głębiej każdej z tych definicji.

Różnice między tolerancją a akceptacją

  • Stan bycia tolerancyjnym versus akt bycia tolerancyjnym - Czy możemy być tolerancyjni wobec czegoś, nie akceptując tego? Bez wątpienia niektóre z najbardziej inspirujących i ważnych ruchów praw człowieka w historii, takich jak zniesienie niewolnictwa czy społeczność LGBTQ+, pokazały nam, że tolerancja bez akceptacji prowadzi do opresji. Z drugiej strony, akceptacja bez tolerancji może być widoczna w takich rzeczach, jak ekstremizm religijny, gdzie ludzie akceptują jakieś przekonanie, ale potem nie chcą tolerować tych, którzy tego przekonania nie wyznają.
  • Gotowość do zaakceptowania czegoś jako faktu lub prawdy - Kluczową różnicą pomiędzy tolerancją a akceptacją jest skupienie się na prawdzie. Akceptacja postrzega wszystkie różne rodzaje ludzi, idei i przekonań jako równie prawdziwe i równie realne.
  • Gotowość do przyjęcia czegoś za prawdę lub rzeczywistość - Akceptacja skupia się na rzeczywistości czegoś, podczas gdy tolerancja skupia się na prawie do istnienia czegoś.
tolerancja akceptacja roznice

Uczenie dzieci tolerancji i akceptacji

Jak widzimy, istnieje wiele niuansów i znaczenia w różnicy między tolerancją a akceptacją. Z tego powodu ważne jest, abyśmy nie tylko rozumieli, ale także praktykowali tolerancję i akceptację wobec innych. Jest to jeden z najważniejszych sposobów na stworzenie bardziej akceptującego i tolerancyjnego społeczeństwa. Najlepszym sposobem na naukę tolerancji i akceptacji jest aktywne nauczanie przez kogoś, komu ufasz i kogo szanujesz. Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, przyjaciółmi, kolegami z klasy, sąsiadami itp. o wszelkich różnicach, które zauważasz i o tym, w jaki sposób oni różnią się od ciebie. Rozmowy te pomogą Ci zrozumieć i zaakceptować tych, którzy się od Ciebie różnią. Pomoże ci to również zrozumieć tych, którzy różnią się od innych, ponieważ zauważysz i docenisz ich różnice od siebie.

Zastosowanie w praktyce różnic między tolerancją a akceptacją

Jak widzimy, w różnicach między tolerancją a akceptacją jest wiele niuansów i znaczeń. Dlatego tak ważne jest, aby aktywnie praktykować tolerancję i akceptację z innymi. Jest to jeden z najważniejszych sposobów na stworzenie bardziej akceptującego i tolerancyjnego społeczeństwa.

Podczas gdy uczenie tolerancji i akceptacji jest idealne, ważne jest również praktykowanie tolerancji i akceptacji z innymi. Kiedy aktywnie ćwiczymy z innymi, jesteśmy bardziej świadomi i uważni na obawy i uczucia innych. To może pomóc nam lepiej zrozumieć i zaakceptować tych, którzy mają inne przekonania, tożsamości i doświadczenia.

Istnieje wiele okazji do praktykowania tolerancji i akceptacji w codziennym życiu. Oto kilka przykładów:

  • Jeśli zauważysz wokół siebie ludzi, którzy nie wyglądają jak ci, z którymi spędzasz czas lub którzy nie mówią tym samym językiem co ty, zauważ, jak to sprawia, że się czujesz. Co zauważasz w różnicach językowych, kulturowych, w wyglądzie lub doświadczeniach?
  • Jeśli zauważysz różnice w przekonaniach, języku lub wyglądzie między tobą a twoimi przyjaciółmi, rodziną lub kolegami, jak się z tym czujesz? Jak się czujesz, gdy zauważasz tę różnicę?
  • Jeśli zauważysz w swojej społeczności, sąsiedztwie lub szkole konflikt, w którym ludzie mają różne przekonania, tożsamości lub doświadczenia, czego masz nadzieję nauczyć się z tego doświadczenia?
  • Jeśli zauważysz kogoś, kogo nie znasz lub kto jest inny niż ty, co myślisz? Jaka jest Twoja pierwsza myśl?
Tolerancja – Akceptacja – Znajdź różnicę
Dodany przez @admin · 02-02-23

Ostatnie komentarze